Logoi.com


Languages
Logoi Notes
Links and Resources
About Logoi.com
Logoi.com
Comments

Chiński alfabet

Gdzie on jest?

Za pośrednictwem naszej strony internetowej otrzymujemy dużo pytań odnośnie do chińskiego alfabetu. Są to zapytania typu: „Czy moglibyście przesłać mi egzemplarz chińskiego alfabetu?”, „Gdzie mogę go znaleźć?” itp. Niektórzy internauci przyznają, że chiński alfabet jest albo tak dobrze ukryty, albo w ogóle niedostępny.

Gdzie jest więc ów chiński alfabet i dlaczego tak trudno znaleźć go w internecie? Głównym powodem jest to, że nie ma niczego takiego jak alfabet w Chinach. Nazwa „alfabet” pochodzi od dwóch pierwszych liter greckiego alfabetu (alfa i beta). To właśnie Grecy przejęli system piśmienniczy od ludów Bliskiego Wschodu i przekazali go, wraz ze swoją kulturą, reszcie Europy.

Alfabet to system fonetyczny, w którym pojedyncze głoski języka są przedstawiane za pomocą liter. Litery to symbole o wartości wyłącznie fonetycznej – poza tym nie są nośnikami żadnych informacji. Litery w słowie muszą być przeczytane ciągiem i udźwiękowione (na głos lub w myślach), aby zyskały znaczenie.

Natomiast pismo chińskie rozwinęło się jako system, w którym już same symbole niosą pewne znaczenie. Mimo że dźwięk odgrywa największą rolę w tworzeniu znaku, zawsze odnosi się on do pewnej semantycznej wartości. Pierwsze znaki powstały z graficznego przedstawiania danych przedmiotów (tzn. obrazek przedstawiający słonia odnosił się do słonia jako zwierzęcia), jednak już we wczesnej fazie system piśmiennictwa stał się bardzo skomplikowany i w przypadku większości współczesnych znaków związek między kształtem a znaczeniem jest znikomy. Ich wspólną cechą pozostaje to, że przedstawiają pewną ideę, a nie dźwięk. Istnieje niewiele znaków, które bezpośrednio odpowiadają dźwiękowi. Zwykle jest to dźwięk bardzo specyficzny (np. tętent kopyt galopującego konia). Znak taki nie może być przyporządkowany do żadnego innego dźwięku.

Jedną z głównych zalet systemów alfabetycznych jest mała liczba znaków do zapamiętania. Liczba liter w każdym alfabecie jest różna, jednak zazwyczaj nie przekracza 50. W przypadku pisma chińskiego liczba symboli jest znacznie wyższa. Mówi się, że przeciętna osoba powinna znać przynajmniej 3000 symboli, aby móc przeczytać gazetę. Najmniejsze słowniki chińskie zawierają średnio 6000 znaków, natomiast najbardziej obszerne (np. Kangxi zidian, Morohashi Daikanwa jiten) składają się z 40-50 000 symboli.

Oczywiście niemożliwym jest, nawet dla wykształconej osoby, zapamiętanie tak wielu znaków. Tak naprawdę wystarczy znajmość 6000 symboli, aby móc się porozumiewać. Chińscy uczniowie opanowują taki zakres w ciągu zaledwie kilku lat.

Chiński alfabet
Wycinek ze średniowiecznego chińskiego rękopisu z chińskimi symbolami

Padł zarzut, że z powodu tak dużej liczby symboli, język chiński jest niewydajny i wymaga zbyt wiele czasu, aby go przyswoić. Jednak ostatnie badania wykazały, że chińskie dzieci zaczynają czytać tak samo wcześnie, jak dzieci, które używają języków opartych na alfabecie. Wynika to z tego, że kiedy dzieci nie znają konceptu kryjącego się pod danym znakiem, zwyczajnie z niego rezygnują. Dopiero później, kiedy poznają już daną ideę, zaczynają go przyswajać. Dla przykładu: nawet jeśli drugoklasista nie potrafi napisać słowa „telekomunikacja”, nie ogranicza to w żadnym razie jego zdolności czytania. Nie oznacza to również, że jest daleko w tyle za dziećmi z krajów zachodnich, które być może potrafią przeczytać dane słowo, ale mimo to nie rozumieją jego znaczenia. Dlatego też nie należy podchodzić sceptycznie do efektywności chińskiegp pisma, chociażby dlatego, że ostatnie 4000 lat stanowią dowód na to, że jest to bardzo sprawnie działający system komunikacji.

Imre Galambos, 2000

Chiński alfabet - Gdzie on jest?
2000 Logoi.com @ All Rights Reserved

Symbole chińskie – obrazki czy litery?
Chiński horoskop – chińskie znaki zodiaku
Początki chińskiego pisma
L'alphabet chinois - Où est-il?
The Origins of Chinese writing
Chinese symbols for tattoos
Chinese symbols and tattoos
Mistakes in Chinese tattoos
Direction of Chinese tattoos
Chinese symbols - How many are of them?
Chinese symbols - Letters or Pictures?
Chinese writing - Symbols or alphabet?
Chinese manuscripts
A Galician Jew POW in Siberia
Get your favorite kanji
Why are Chinese symbols popular?
In search of the Chinese alphabet
Number of symbols in Chinese names
Chinese symbols as a tattoo design
Writing Chinese names
Chinese typing
The non-ideographic nature of Chinese writing

Chiński alfabet - Gdzie on jest? @ 2000 Logoi.com. All Rights Reserved